torstai 2. toukokuuta 2013

Miten tietokoneistuminen vaikuttaa ihmisten ajatteluun

Tietokoneet kehittyvät koko ajan ja samalla niistä tulee helppokäyttöisemmät. Kehitetään sekä koneen toimintaa, että sen tulkkausta ihmiskäyttäjille. Kone tekee edelleen konemaisia tekoja mutta monimutkaisemmin ja ne jäsennellään ihmisajatteluun sopivasti, jotta koneen reittien miettiminen ja koneen käyttö sujuisivat niin hyvin kuin suinkin. Ajan kuluessa ei siis tarvitse tietokjonemaistaa ihmisajattelua ja toimintaa, vaan tietokoneista ja tietokoneohjatuista laitteista tulee sellaiset, että arki sujuu niide3n kanssa ilman konekielen opettelua pelkkää ihmisvinkkeliä käyttäen.
Koska koneet rakentavat toimintansa yksinkertaisista mekaanisista teoista, on niiden käyttämisessä jäsenneltävä aihe nähtyjen rakenteitten tapaan ja annettava niiden perusteella ohjeita: "Siihen ja siihen asti teet tuota ja sen havaittuasi vaihdat seuraavaan tehtävään, mitä teet siihen asti, kun... Tehtävä menee näin... Loppu." Vähän niin kuin ajastinta käyttäisi tai työpaikan tehdasrobottia ohjelmoisi.
Jo nykytietokoneet kykenevät laskemaan matemaattisia juttuja ja navigaattorit lukevat karttaa. Nämä ovat tieteen käyttämiä tiedon analysointi- ja järjestämismenetelmiä. Sitä mukaa, kun tietokoneiden havaintokyky, etenkin kuvantunnistus, kehittyy, niille siis voidaan opettaa tieteellistyyppistä ajattelua. Mhin puolestaan voidaan pohjata useampia näkökulmia ymmärtävä (mitä havaittu kussakin, kuinka tarkkaan, mitä jäi havaintojen piirn ulkopuolelle, mitkä arvot oletettu ja mihin ne perustuvat) objektiivinen ajattelu.
Tietokoneille voidaan rakentaa ymmärrys ihmisten tunnevoittoisesta ajattelusta, ks http://feelingcomputers.blogspot.fi .Tietokone voi siis kehittyä ajattelultaan pitkälti ihmisten kaltaiseksi jo ihgan vain sen taitojen kehittymisen myötä. Silloinb ei ihmisen tarvitse muuttua tietokonemaisesti ajattelevaksi, ei kopioida tietokoneen ajatteluvirheitä, vaan ihminen voi säilyttää etulyöntiasemansa tulevaisuuden tietokoneiden kanssa yhteen siopivana etevämpänä osapuolena. Ks. ajattelukurssi blogini http://pikakoulu.blogspot.fi varhaisimmissa kirjoituksissa.
kUNNOLLISESSA OBJEKTIIVISESSA AJATTELUSSA KÄYTETÄÄN IHMISEN KOKO HAVAINTOKAPASITEETTI TÄYDESTI. nIINPÄ TUNTEET, TUNNELMAT, SOSIAALISET HAVINNOT, AISTIT, ELEKIELINEN SOSIAALISUUS JA LIIKKUMINEN SEKÄ MORAALI SÄILYTTÄVÄT PAIKKANSA IHMISELÄMÄN OLENNAISINA OSINA, VAIKKA TIETOKONEET SANELISIVAT KOKO ELÄMÄNTAVAN.
Esim. jos ihminen on urautunut, jää hönen liikekielensä rajoittuneeksi, jäykemmäksi. Jos höns silloin haluaa kuunnella toisten mielipiteitä tarvitsee hän rentoutumista, elekielen myötä toisten näkökulmien oppimista. Villieläimen tapaan valpas, reaktiivinen ja hyväntuulinen, täydesti tunteva sekä täydesti sosiaalinen on niin ollen uusia asioita omaksumaan paras.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti